çapraz kur

Kullanım örnekleri

çapraz kur
cross exchange rates
icon arrow

cross

Part Of Speech: noun


Definition: A geometrical figure consisting of two straight lines or bars intersecting each other such that at least one of them is bisected by the other.

Example: Put a cross for a wrong answer and a tick for a right one.


Definition: Any geometric figure having this or a similar shape, such as a cross of Lorraine or a Maltese cross.


Definition: A wooden post with a perpendicular beam attached and used (especially in the Roman Empire) to execute criminals (by crucifixion).

Example: Criminals were commonly executed on a wooden cross.


Definition: (usually with the) The cross on which Christ was crucified.


Definition: A hand gesture made in imitation of the shape of the Cross.

Example: She made the cross after swearing.


Definition: A modified representation of the crucifixion stake, worn as jewellery or displayed as a symbol of religious devotion.

Example: She was wearing a cross on her necklace.


Definition: (figurative, from Christ's bearing of the cross) A difficult situation that must be endured.

Example: It's a cross I must bear.


Definition: The act of going across; the act of passing from one side to the other

Example: A quick cross of the road.


Definition: An animal or plant produced by crossbreeding or cross-fertilization.


Definition: (by extension) A hybrid of any kind.


Definition: A hook thrown over the opponent's punch.


Definition: A pass in which the ball travels from by one touchline across the pitch.


Definition: A place where roads intersect and lead off in four directions; a crossroad (common in UK and Irish place names such as Gerrards Cross).


Definition: A monument that marks such a place. (Also common in UK or Irish place names such as Charing Cross)


Definition: A coin stamped with the figure of a cross, or that side of such a piece on which the cross is stamped; hence, money in general.


Definition: Church lands.


Definition: A line drawn across or through another line.


Definition: An instrument for laying of offsets perpendicular to the main course.


Definition: A pipe-fitting with four branches whose axes usually form a right angle.


Definition: (Rubik's Cube) Four edge cubies of one side that are in their right places, forming the shape of a cross.


Definition: The thirty-sixth Lenormand card.


Definition: Crossfire.

icon arrow

cross

Part Of Speech: verb


Definition: To make or form a cross.


Definition: To move relatively.


Definition: (social) To oppose.


Definition: To cross-fertilize or crossbreed.

Example: They managed to cross a sheep with a goat.


Definition: To stamp or mark (a cheque) in such a way as to prevent it being cashed, thus requiring it to be deposited into a bank account.

icon arrow

cross

Part Of Speech: adjective


Definition: Transverse; lying across the main direction.

Example: At the end of each row were cross benches which linked the rows.


Definition: Opposite, opposed to.

Example: His actions were perversely cross to his own happiness.


Definition: Opposing, adverse; being contrary to what one would hope or wish for.


Definition: Bad-tempered, angry, annoyed.

Example: Please don't get cross at me. (or) Please don't get cross with me.


Definition: Made in an opposite direction, or an inverse relation; mutually inverse; interchanged.

Example: cross interrogatories

icon arrow

cross

Part Of Speech: preposition


Definition: Across

Example: She walked cross the mountains.


Definition: Cross product of the previous vector and the following vector.

Example: The Lorentz force is q times v cross B.

icon arrow

exchange

Phonetic: "/ɛksˈtʃeɪndʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of exchanging or trading.

Example: All in all, it was an even exchange.


Definition: A place for conducting trading.

Example: The stock exchange is open for trading.


Definition: A telephone exchange.


Definition: The fourth through sixth digits of a ten-digit phone number (the first three before the introduction of area codes).

Example: NPA-NXX-1234 is standard format, where NPA is the area code and NXX is the exchange.


Definition: A conversation.

Example: After an exchange with the manager, we were no wiser.


Definition: The loss of one piece and associated capture of another


Definition: The thing given or received in return; especially, a publication exchanged for another.


Definition: The transfer of substances or elements like gas, amino-acids, ions etc. sometimes through a surface like a membrane.


Definition: The difference between the values of money in different places.

icon arrow

rates

Phonetic: "/ɹeɪts/"

Part Of Speech: noun


Definition: The worth of something; value.


Definition: The proportional relationship between one amount, value etc. and another.

Example: At the height of his powers, he was producing pictures at the rate of four a year.


Definition: Speed.

Example: The car was speeding down here at a hell of a rate.


Definition: The relative speed of change or progress.

Example: The rate of production at the factory is skyrocketing.


Definition: The price of (an individual) thing; cost.

Example: He asked quite a rate to take me to the airport.


Definition: A set price or charge for all examples of a given case, commodity, service etc.

Example: Postal rates here are low.


Definition: A wage calculated in relation to a unit of time.

Example: We pay an hourly rate of between $10 – $15 per hour depending on qualifications and experience.


Definition: Any of various taxes, especially those levied by a local authority.

Example: I hardly have enough left every month to pay the rates.


Definition: A class into which ships were assigned based on condition, size etc.; by extension, rank.

Example: This textbook is first-rate.


Definition: Established portion or measure; fixed allowance; ration.


Definition: Order; arrangement.


Definition: Ratification; approval.


Definition: The gain or loss of a timepiece in a unit of time.

Example: daily rate; hourly rate; etc.

icon arrow

rates

Phonetic: "/ɹeɪts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To assign or be assigned a particular rank or level.

Example: She is rated fourth in the country.


Definition: To evaluate or estimate the value of.

Example: They rate his talents highly.


Definition: To consider or regard.

Example: He rated this book brilliant.


Definition: To deserve; to be worth.

Example: The view here hardly rates a mention in the travel guide.


Definition: To determine the limits of safe functioning for a machine or electrical device.

Example: The transformer is rated at 10 watts.


Definition: To evaluate a property's value for the purposes of local taxation.


Definition: To like; to think highly of.

Example: The customers don't rate the new burgers.


Definition: To have position (in a certain class).

Example: He rates as the best cyclist in the country.


Definition: To have value or standing.

Example: This last performance of hers didn't rate very high with the judges.


Definition: To ratify.


Definition: To ascertain the exact rate of the gain or loss of (a chronometer) as compared with true time.

icon arrow

rates

Phonetic: "/ɹeɪts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To berate, scold.

icon arrow

rates

Phonetic: "/ɹeɪts/"

Part Of Speech: noun


Definition: (British, New Zealand, or Australian) Taxes, usually on property, levied by local government.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.