bank koltuk

Kullanım örnekleri

bank koltuk
bench seat
icon arrow

bench

Part Of Speech: noun


Definition: A long seat with or without a back, found for example in parks and schools.

Example: They sat on a park bench and tossed bread crumbs to the ducks and pigeons.


Definition: The people who decide on the verdict; the judiciary.

Example: They are awaiting a decision on the motion from the bench.


Definition: The place where the judges sit.

Example: She sat on the bench for 30 years before she retired.


Definition: The dignity of holding an official seat.

Example: the bench of bishops


Definition: The place where players (substitutes) and coaches sit when not playing.

Example: He spent the first three games on the bench, watching.


Definition: The number of players on a team able to participate, expressed in terms of length.

Example: Injuries have shortened the bench.


Definition: A place where assembly or hand work is performed; a workbench.

Example: She placed the workpiece on the bench, inspected it closely, and opened the cover.


Definition: A horizontal padded surface, usually adjustable in height and inclination and often with attached weight rack, used for proper posture during exercise.


Definition: A bracket used to mount land surveying equipment onto a stone or a wall.

Example: After removing the bench, we can use the mark left on the wall as a reference point.


Definition: A flat ledge in the slope of an earthwork, work of masonry, or similar.


Definition: A thin strip of relatively flat land bounded by steeper slopes above and below.


Definition: A kitchen surface on which to prepare food, a counter.


Definition: A bathroom surface which holds the washbasin, a vanity.


Definition: A collection or group of dogs exhibited to the public, traditionally on benches or raised platforms.

icon arrow

bench

Part Of Speech: verb


Definition: To remove a player from play.

Example: They benched him for the rest of the game because they thought he was injured.


Definition: To remove someone from a position of responsibility temporarily.


Definition: To push a person backward against a conspirator behind them who is on their hands and knees, causing them to fall over.


Definition: To furnish with benches.


Definition: To place on a bench or seat of honour.

icon arrow

seat

Phonetic: "/siːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something to be sat upon.


Definition: A location or site.


Definition: The starting point of a fire.


Definition: Posture, or way of sitting, on horseback.

icon arrow

seat

Phonetic: "/siːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put an object into a place where it will rest; to fix; to set firm.

Example: Be sure to seat the gasket properly before attaching the cover.


Definition: To provide with places to sit.

Example: The waiter seated us and asked what we would like to drink.


Definition: To request or direct one or more persons to sit.

Example: Please seat the audience after the anthem and then introduce the first speaker.


Definition: (legislature) To recognize the standing of a person or persons by providing them with one or more seats which would allow them to participate fully in a meeting or session.

Example: Only half the delegates from the state were seated at the convention because the state held its primary too early.


Definition: To assign the seats of.

Example: to seat a church


Definition: To cause to occupy a post, site, or situation; to station; to establish; to fix; to settle.


Definition: To rest; to lie down.


Definition: To settle; to plant with inhabitants.

Example: to seat a country


Definition: To put a seat or bottom in.

Example: to seat a chair

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!