ce qui croît soudain périt le lendemain

Kullanım örnekleri

ce qui croît soudain périt le lendemain
early ripe early rotten
icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shift (scheduled work period) that takes place early in the day.

icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: adjective


Definition: At a time in advance of the usual or expected event.

Example: at eleven, we went for an early lunch;  she began reading at an early age;  his mother suffered an early death


Definition: Arriving a time before expected; sooner than on time.

Example: The early guests sipped their punch and avoided each other's eyes.


Definition: Near the start or beginning.

Example: Early results showed their winning 245 out of 300 seats in parliament. The main opponent locked up only 31 seats.


Definition: Having begun to occur; in its early stages.

Example: early cancer


Definition: Of a star or class of stars, hotter than the sun.

icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: adverb


Definition: At a time before expected; sooner than usual.

Example: We finished the project an hour sooner than scheduled, so we left early.


Definition: Soon; in good time; seasonably.

icon arrow

ripe

Phonetic: "/ɹaɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A fruit or vegetable which has ripened.

icon arrow

ripe

Phonetic: "/ɹaɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To ripen or mature

icon arrow

ripe

Phonetic: "/ɹaɪp/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of fruits, vegetables, seeds etc.) Ready for reaping or gathering; having attained perfection; mature

Example: ripe apples


Definition: (of foods) Advanced to the state of fitness for use; mellow

Example: ripe cheese


Definition: Having attained its full development; mature; perfected


Definition: Maturated or suppurated; ready to discharge; -- said of sores, tumors, etc.


Definition: Ready for action or effect; prepared.


Definition: Like ripened fruit in ruddiness and plumpness.


Definition: Intoxicated.


Definition: Of a conflict between parties, having developed to a stage where the conflict may be reviewed by a court of law.


Definition: Smelly: having a disagreeable odor.

icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shift (scheduled work period) that takes place early in the day.

icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: adjective


Definition: At a time in advance of the usual or expected event.

Example: at eleven, we went for an early lunch;  she began reading at an early age;  his mother suffered an early death


Definition: Arriving a time before expected; sooner than on time.

Example: The early guests sipped their punch and avoided each other's eyes.


Definition: Near the start or beginning.

Example: Early results showed their winning 245 out of 300 seats in parliament. The main opponent locked up only 31 seats.


Definition: Having begun to occur; in its early stages.

Example: early cancer


Definition: Of a star or class of stars, hotter than the sun.

icon arrow

early

Phonetic: "/ˈɜː.li/"

Part Of Speech: adverb


Definition: At a time before expected; sooner than usual.

Example: We finished the project an hour sooner than scheduled, so we left early.


Definition: Soon; in good time; seasonably.

icon arrow

rotten

Phonetic: "/ˈɹɒtn̩/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of perishable items, overridden with bacteria and other infectious agents.

Example: If you leave a bin unattended for a few weeks, the rubbish inside will turn rotten.


Definition: In a state of decay.

Example: His mouth stank and his teeth were rotten.


Definition: Cruel, mean or immoral.

Example: That man is a rotten father.


Definition: Bad or terrible.

Example: It was a rotten idea to take the boat out today.

icon arrow

rotten

Phonetic: "/ˈɹɒtn̩/"

Part Of Speech: adverb


Definition: To an extreme degree.

Example: That kid is spoilt rotten.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.