hojear

Kullanım örnekleri

hojear
leaf through
icon arrow

leaf

Phonetic: "/liːf/"

Part Of Speech: noun


Definition: The usually green and flat organ that represents the most prominent feature of most vegetative plants.


Definition: Anything resembling the leaf of a plant.


Definition: A sheet of any substance beaten or rolled until very thin.

Example: gold leaf


Definition: A sheet of a book, magazine, etc (consisting of two pages, one on each face of the leaf).


Definition: (in the plural) Tea leaves.


Definition: A flat section used to extend the size of a table.


Definition: A moveable panel, e.g. of a bridge or door, originally one that hinged but now also applied to other forms of movement.

Example: The train car has one single-leaf and two double-leaf doors per side.


Definition: A foliage leaf or any of the many and often considerably different structures it can specialise into.


Definition: In a tree, a node that has no descendants.


Definition: The layer of fat supporting the kidneys of a pig, leaf fat.


Definition: One of the teeth of a pinion, especially when small.


Definition: Marijuana.


Definition: (4chan) A Canadian person.

icon arrow

leaf

Phonetic: "/liːf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To produce leaves; put forth foliage.


Definition: To divide (a vegetable) into separate leaves.

Example: The lettuce in our burgers is 100% hand-leafed.

icon arrow

through

Phonetic: "/θɹuː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A large slab of stone laid in a dry-stone wall from one side to the other; a perpend.

icon arrow

through

Phonetic: "/θɹuː/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Passing from one side of something to the other.

Example: Interstate highways form a nationwide system of through roads.


Definition: Finished; complete.

Example: They were through with laying the subroof by noon.


Definition: Without a future; done for.

Example: After being implicated in the scandal, he was through as an executive in financial services.


Definition: No longer interested; wearied or turned off by experience.

Example: She was through with him.


Definition: Proceeding from origin to destination without delay due to change of equipment.

Example: The through flight through Memphis was the fastest.


Definition: In possession of the ball beyond the last line of defence but not necessarily the goalkeeper; through on goal.

icon arrow

through

Phonetic: "/θɹuː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: From one side to the other by way of the interior.

Example: The arrow went straight through.


Definition: From one end to the other.

Example: Others slept; he worked straight through.


Definition: To the end.

Example: He said he would see it through.


Definition: Completely.

Example: Leave the yarn in the dye overnight so the color soaks through.


Definition: Out into the open.

Example: The American army broke through at St. Lo.

icon arrow

through

Phonetic: "/θɹuː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: From one side of an opening to the other.

Example: I went through the window.


Definition: Entering, then later leaving.

Example: I drove through the town at top speed without looking left or right.


Definition: Surrounded by (while moving).

Example: We slogged through the mud for hours before turning back and giving up.


Definition: By means of.

Example: This team believes in winning through intimidation.


Definition: In consequence of; as a result of.


Definition: To (or up to) and including, with all intermediate values.

Example: from 1945 through 1991;  the numbers 1 through 9;  your membership is active through March 15, 2013

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.