hora de verano en el huso horario central

Kullanım örnekleri

hora de verano en el huso horario central
central daylight saving time (cdst)
icon arrow

central

Phonetic: "/ˈsɛntɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Being in the centre.


Definition: Having or containing the centre of something.


Definition: Being very important, or key to something.


Definition: Exerting its action towards the peripheral organs.

icon arrow

daylight

Phonetic: "/ˈdeɪlaɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The light from the Sun, as opposed to that from any other source.


Definition: A light source that simulates daylight.


Definition: (photometry) The intensity distribution of light over the visible spectrum generated by the Sun under various conditions or by other light sources intended to simulate natural daylight.


Definition: The period of time between sunrise and sunset.

Example: We should get home while it's still daylight.


Definition: Daybreak.

Example: We had only two hours to work before daylight.


Definition: Exposure to public scrutiny.

Example: Budgeting a spy organization can't very well be done in daylight.


Definition: A clear, open space.

Example: All small running backs instinctively run to daylight.


Definition: (machinery) The space between platens on a press or similar machinery.

Example: The minimum and maximum daylights on an injection molding machine determines the sizes of the items it can make.


Definition: Emotional or psychological distance between people, or disagreement.

Example: We completely agree. There's no daylight between us on the issue.

icon arrow

daylight

Phonetic: "/ˈdeɪlaɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To expose to daylight


Definition: To provide sources of natural illumination such as skylights or windows.


Definition: To allow light in, as by opening drapes.


Definition: (landscaping) To run a drainage pipe to an opening from which its contents can drain away naturally.


Definition: To gain exposure to the open.

Example: The seam of coal daylighted at a cliff by the river.

icon arrow

saving

Phonetic: "/ˈseɪvɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prevent harm or difficulty.


Definition: To put aside, to avoid.

icon arrow

saving

Phonetic: "/ˈseɪvɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A reduction in cost or expenditure.

Example: The shift of the supplier gave us a saving of 10 percent.


Definition: (usually in the plural) Something (usually money) that is saved, particularly money that has been set aside for the future.

Example: I invested all my savings in gold.


Definition: The action of the verb to save.


Definition: Exception; reservation

icon arrow

saving

Phonetic: "/ˈseɪvɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That saves someone from damnation; redemptive.


Definition: Preserving; rescuing.


Definition: Thrifty; frugal.

Example: a saving cook


Definition: Bringing back in returns or in receipts the sum expended; incurring no loss, though not gainful.

Example: The ship has made a saving voyage.


Definition: Making reservation or exception.

Example: a saving clause


Definition: (in compound adjectives) relating to making a saving: e.g. labour-saving, energy-saving light bulbs.

icon arrow

saving

Phonetic: "/ˈseɪvɪŋ/"

Part Of Speech: preposition


Definition: With the exception of; except; save.


Definition: Without disrespect to.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: noun


Definition: The inevitable progression into the future with the passing of present and past events.

Example: Time stops for nobody.   the ebb and flow of time


Definition: A duration of time.


Definition: An instant of time.


Definition: The measurement under some system of region of day or moment.

Example: Let's synchronize our watches so we're not on different time.


Definition: Ratio of comparison.

Example: your car runs three times faster than mine;  that is four times as heavy as this


Definition: (grammar) Tense.

Example: the time of a verb


Definition: The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division.

Example: common or triple time;   the musician keeps good time.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: verb


Definition: To measure or record the time, duration, or rate of.

Example: I used a stopwatch to time myself running around the block.


Definition: To choose when something begins or how long it lasts.

Example: The President timed his speech badly, coinciding with the Super Bowl.


Definition: To keep or beat time; to proceed or move in time.


Definition: To pass time; to delay.


Definition: To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement.


Definition: To measure, as in music or harmony.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Reminder by the umpire for the players to continue playing after their pause.


Definition: The umpire's call in prizefights, etc.


Definition: A call by a bartender to warn patrons that the establishment is closing and no more drinks will be served.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.