kamera çerçevesi

Kullanım örnekleri

kamera çerçevesi
picture gate
icon arrow

picture

Phonetic: "/ˈpɪktʃə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A representation of anything (as a person, a landscape, a building) upon canvas, paper, or other surface, by drawing, painting, printing, photography, etc.


Definition: An image; a representation as in the imagination.


Definition: A painting.

Example: There was a picture hanging above the fireplace.


Definition: A photograph.

Example: I took a picture of the church.


Definition: A motion picture.

Example: Casablanca is my all-time favorite picture.


Definition: (in the plural) ("the pictures") Cinema (as a form of entertainment).

Example: Let's go to the pictures.


Definition: A paragon, a perfect example or specimen (of a category).

Example: She's the very picture of health.


Definition: An attractive sight.

Example: The garden is a real picture at this time of year.


Definition: The art of painting; representation by painting.


Definition: A figure; a model.


Definition: Situation.

Example: The employment picture for the older middle class is not so good.

icon arrow

picture

Phonetic: "/ˈpɪktʃə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To represent in or with a picture.


Definition: To imagine or envision.


Definition: To depict or describe vividly.

icon arrow

gate

Phonetic: "/ɡeɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A doorlike structure outside a house.


Definition: Doorway, opening, or passage in a fence or wall.


Definition: Movable barrier.

Example: The gate in front of the railroad crossing went up after the train had passed.


Definition: A logical pathway made up of switches which turn on or off. Examples are and, or, nand, etc.


Definition: The gap between a batsman's bat and pad.

Example: Singh was bowled through the gate, a very disappointing way for a world-class batsman to get out.


Definition: The amount of money made by selling tickets to a concert or a sports event.


Definition: (flow cytometry) A line that separates particle type-clusters on two-dimensional dot plots.


Definition: Passageway (as in an air terminal) where passengers can embark or disembark.


Definition: The controlling terminal of a field effect transistor (FET).


Definition: In a lock tumbler, the opening for the stump of the bolt to pass through or into.


Definition: The channel or opening through which metal is poured into the mould; the ingate.


Definition: The waste piece of metal cast in the opening; a sprue or sullage piece. Also written geat and git.


Definition: A mechanism, in a film camera and projector, that holds each frame momentarily stationary behind the aperture.


Definition: A tally mark consisting of four vertical bars crossed by a diagonal, representing a count of five.

icon arrow

gate

Phonetic: "/ɡeɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To keep something inside by means of a closed gate.


Definition: To punish, especially a child or teenager, by not allowing them to go out.


Definition: To open a closed ion channel.


Definition: To furnish with a gate.


Definition: To turn (an image intensifier) on and off selectively as needed, or to avoid damage. See autogating.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.