lidiar contra

Kullanım örnekleri

lidiar contra
fight against
icon arrow

fight

Phonetic: "[fʌɪt]"

Part Of Speech: verb


Definition: To contend in physical conflict, either singly or in war, battle etc.

Example: A wounded animal will fight like a maniac, relentless, savage and murderous.


Definition: To contend in physical conflict with each other, either singly or in war, battle etc.

Example: The two boxers have been fighting for more than half an hour.


Definition: To strive for something; to campaign or contend for success.

Example: He fought for the Democrats in the last election.


Definition: To conduct or engage in (battle, warfare etc.).

Example: The battle was fought just over that hill.


Definition: To engage in combat with; to oppose physically, to contest with.

Example: My grandfather fought the Nazis in World War II.


Definition: To try to overpower; to fiercely counteract.

Example: The government pledged to fight corruption.


Definition: To cause to fight; to manage or manoeuvre in a fight.

Example: to fight cocks; to fight one's ship


Definition: Of colours or other design elements: to clash; to fail to harmonize.

icon arrow

against

Phonetic: "/əˈɡeɪnst/"

Part Of Speech: preposition


Definition: In a contrary direction to.

Example: It is hard work to swim against the current.


Definition: In physical opposition to; in collision with.

Example: The rain pounds against the window.


Definition: In physical contact with, so as to abut or be supported by.

Example: The kennel was put against the back wall.


Definition: Close to, alongside.

Example: A row of trees stood against a fence.


Definition: In front of; before (a background).

Example: The giant was silhouetted against the door.


Definition: In contrast or comparison with.

Example: He stands out against his classmates.


Definition: In competition with, versus.

Example: The Tigers will play against the Bears this weekend.


Definition: Contrary to; in conflict with.

Example: Doing this is against my principles.


Definition: In opposition to.

Example: Are you against freedom of choice?


Definition: Of betting odds, denoting a worse-than-even chance.

Example: That horse is fifty-to-one against, so it has virtually no chance of winning.


Definition: In exchange for.

Example: The vouchers are redeemable against West End shows and theatre breaks.


Definition: As counterbalance to.


Definition: As a charge on.

Example: Tax is levied against income from sales.


Definition: As protection from.

Example: He turned the umbrella against the wind.


Definition: In anticipation of; in preparation for (a particular time, event etc.).

Example: The stores are kept well stocked against a time of need.


Definition: (Hollywood) To be paid now in contrast to the following amount to be paid later under specified circumstances, usually that a movie is made or has started filming.

Example: The studio weren't sure the movie would ever get made, so they only paid $50,000 against $200,000. That way they wouldn't be out very much if filming never began.


Definition: Exposed to.

icon arrow

against

Phonetic: "/əˈɡeɪnst/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: By the time that (something happened); before.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.