malla

Kullanım örnekleri

malla
strap handle
icon arrow

strap

Phonetic: "/stɹæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long, narrow, pliable strip of leather, cloth, or the like.


Definition: A strip of thick leather used in flogging.


Definition: Something made of such a strip, or of a part of one, or a combination of two or more for a particular use.


Definition: A piece of leather, or strip of wood covered with a suitable material, used to hone the sharpened edge of a razor; a strop.


Definition: A narrow strip of anything, as of iron or brass.


Definition: The flat part of the corolla in ligulate florets, as those of the white circle in the daisy.


Definition: The leaf, exclusive of its sheath, in some grasses.


Definition: A gun, normally a personal firearm such as a pistol or machine pistol.


Definition: Credit offered to a customer, especially for alcoholic drink.


Definition: (with "the") A championship belt, or by extension, the title.

icon arrow

strap

Phonetic: "/stɹæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To beat or chastise with a strap; to whip, to lash.


Definition: To fasten or bind with a strap.


Definition: To sharpen by rubbing on a strap, or strop

Example: to strap a razor

icon arrow

strap

Phonetic: "/stɹæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A secondary heading, especially one printed above another.


Definition: A memorable slogan attached to a commercial brand.

icon arrow

handle

Part Of Speech: noun


Definition: The part of an object which is (designed to be) held in the hand when used or moved.


Definition: An instrument for effecting a purpose (either literally or figuratively); a tool, or an opportunity or pretext.


Definition: The gross amount of wagering within a given period of time or for a given event at one of more establishments.

Example: The daily handle of a Las Vegas casino is typically millions of dollars.


Definition: The tactile qualities of a fabric, e.g., softness, firmness, elasticity, fineness, resilience, and other qualities perceived by touch.


Definition: A name, nickname or pseudonym.


Definition: A title attached to one's name, such as Doctor or Colonel.

Example: The successful businessman was knighted and acquired a handle to his name.


Definition: A reference to an object or structure that can be stored in a variable.

Example: This article describes how to find the module name from the window handle.


Definition: A 10 fl oz (285 ml) glass of beer in the Northern Territory. (See also pot and middy for other regional variations.)


Definition: A half-gallon (1.75-liter) bottle of alcohol. (Called a sixty in Canada.)


Definition: A point, an extremity of land.

Example: the Handle of the Sug in Newfoundland


Definition: A topological space homeomorphic to a ball but viewed as a product of two lower-dimensional balls.


Definition: The smooth, irreducible subcurve of a comb which connects to each of the other components in exactly one point.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!