me suena

Kullanım örnekleri

me suena
rings a bell
icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: (physical) A solid object in the shape of a circle.


Definition: (physical) A group of objects arranged in a circle.


Definition: A piece of food in the shape of a ring.

Example: onion rings


Definition: A place where some sports or exhibitions take place; notably a circular or comparable arena, such as a boxing ring or a circus ring; hence the field of a political contest.


Definition: An exclusive group of people, usually involving some unethical or illegal practices.

Example: a crime ring; a prostitution ring; a bidding ring (at an auction sale)


Definition: A group of atoms linked by bonds to form a closed chain in a molecule.

Example: a benzene ring


Definition: A planar geometrical figure included between two concentric circles.


Definition: A diacritical mark in the shape of a hollow circle placed above or under the letter; a kroužek.


Definition: An old English measure of corn equal to the coomb or half a quarter.


Definition: A hierarchical level of privilege in a computer system, usually at hardware level, used to protect data and functionality (also protection ring).


Definition: Either of the pair of clamps used to hold a telescopic sight to a rifle.


Definition: The twenty-fifth Lenormand card.

icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To enclose or surround.

Example: The inner city was ringed with dingy industrial areas.


Definition: To make an incision around; to girdle.

Example: They ringed the trees to make the clearing easier next year.


Definition: To attach a ring to, especially for identification.

Example: We managed to ring 22 birds this morning.


Definition: To surround or fit with a ring, or as if with a ring.

Example: to ring a pig’s snout


Definition: To rise in the air spirally.


Definition: To steal and change the identity of (cars) in order to resell them.

icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The resonant sound of a bell, or a sound resembling it.

Example: The church bell's ring could be heard the length of the valley.


Definition: A pleasant or correct sound.

Example: The name has a nice ring to it.


Definition: A sound or appearance that is characteristic of something.

Example: Her statements in court had a ring of falsehood.


Definition: A telephone call.

Example: I’ll give you a ring when the plane lands.


Definition: Any loud sound; the sound of numerous voices; a sound continued, repeated, or reverberated.


Definition: A chime, or set of bells harmonically tuned.

Example: St Mary's has a ring of eight bells.

icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: verb


Definition: Of a bell, etc., to produce a resonant sound.

Example: The bells were ringing in the town.


Definition: To make (a bell, etc.) produce a resonant sound.

Example: The deliveryman rang the doorbell to drop off a parcel.


Definition: To produce (a sound) by ringing.

Example: They rang a Christmas carol on their handbells.


Definition: To produce the sound of a bell or a similar sound.

Example: Whose mobile phone is ringing?


Definition: Of something spoken or written, to appear to be, to seem, to sound.

Example: That does not ring true.


Definition: To telephone (someone).

Example: I will ring you when we arrive.


Definition: To resound, reverberate, echo.


Definition: To produce music with bells.


Definition: To repeat often, loudly, or earnestly.

icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An algebraic structure which consists of a set with two binary operations: an additive operation and a multiplicative operation, such that the set is an abelian group under the additive operation, a monoid under the multiplicative operation, and such that the multiplicative operation is distributive with respect to the additive operation.

Example: The set of integers, mathbb{Z}, is the prototypical ring.


Definition: An algebraic structure as above, but only required to be a semigroup under the multiplicative operation, that is, there need not be a multiplicative identity element.

Example: The definition of ring without unity allows, for instance, the set 2mathbb{Z} of even integers to be a ring.

icon arrow

rings

Phonetic: "/ɹɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gymnastics apparatus and discipline consisting of 2 rings suspended from a bar.


Definition: A traditional Irish game of throwing rings onto hooks.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

bell

Phonetic: "/bɛl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A percussive instrument made of metal or other hard material, typically but not always in the shape of an inverted cup with a flared rim, which resonates when struck.


Definition: The sounding of a bell as a signal.


Definition: A telephone call.

Example: I’ll give you a bell later.


Definition: A signal at a school that tells the students when a class is starting or ending.


Definition: The flared end of a brass or woodwind instrument.


Definition: Any of a series of strokes on a bell (or similar), struck every half hour to indicate the time (within a four hour watch)


Definition: The flared end of a pipe, designed to mate with a narrow spigot.


Definition: A device control code that produces a beep (or rings a small electromechanical bell on older teleprinters etc.).


Definition: Anything shaped like a bell, such as the cup or corolla of a flower.


Definition: The part of the capital of a column included between the abacus and neck molding; also used for the naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist within the leafage of a capital.


Definition: An instrument situated on a bicycle's handlebar, used by the cyclist to warn of his or her presence.

icon arrow

bell

Phonetic: "/bɛl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To attach a bell to.

Example: Who will bell the cat?


Definition: To shape so that it flares out like a bell.

Example: to bell a tube


Definition: To telephone.


Definition: To develop bells or corollas; to take the form of a bell; to blossom.

Example: Hops bell.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.