navajero

Kullanım örnekleri

navajero
criminal who carries a knife
icon arrow

criminal

Phonetic: "/ˈkɹɪmənəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person who is guilty of a crime, notably breaking the law.

icon arrow

criminal

Phonetic: "/ˈkɹɪmənəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Against the law; forbidden by law.


Definition: Guilty of breaking the law.


Definition: Of or relating to crime or penal law.

Example: His long criminal record suggests that he is a dangerous man.


Definition: Abhorrent or very undesirable.

Example: Printing such asinine opinions is criminal!

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person under discussion; a question of which person.

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (interrogative) What person or people; which person or people; asks for the identity of someone. (used in a direct or indirect question)

Example: I don't know who it is. (indirect question)


Definition: (interrogative) What is one's position; asks whether someone deserves to say or do something.

Example: I don't like what you did, but who am I to criticize you? I've done worse.


Definition: (relative) The person or people that.


Definition: (relative) Whoever, he who, they who.

Example: It was a nice man who helped us.

icon arrow

carries

Part Of Speech: noun


Definition: A manner of transporting or lifting something; the grip or position in which something is carried.

Example: Adjust your carry from time to time so that you don't tire too quickly.


Definition: A tract of land over which boats or goods are carried between two bodies of navigable water; a portage.


Definition: The bit or digit that is carried in an addition operation.


Definition: The benefit or cost of owning an asset over time.

Example: The carry on this trade is 25 basis points per annum.


Definition: The distance travelled by the ball when struck, until it hits the ground.


Definition: Carried interest.


Definition: The sky; cloud-drift.

icon arrow

carries

Part Of Speech: verb


Definition: To lift (something) and take it to another place; to transport (something) by lifting.


Definition: To transfer from one place (such as a country, book, or column) to another.

Example: to carry an account to the ledger


Definition: To convey by extension or continuance; to extend.

Example: The builders are going to carry the chimney through the roof.  They would have carried the road ten miles further, but ran out of materials.


Definition: To move; to convey using force


Definition: To lead or guide.


Definition: To stock or supply (something); to have in store.

Example: The corner drugstore doesn't carry his favorite brand of aspirin.


Definition: To adopt (something); take (something) over.

Example: I think I can carry Smith's work while she is out.


Definition: To adopt or resolve on, especially in a deliberative assembly

Example: The court carries that motion.


Definition: In an addition, to transfer the quantity in excess of what is countable in the units in a column to the column immediately to the left in order to be added there.

Example: Five and nine are fourteen; carry the one to the tens place.


Definition: To have, hold, possess or maintain (something).

Example: Always carry sufficient insurance to protect against a loss.


Definition: To be transmitted; to travel.

Example: The sound of the bells carried for miles on the wind.


Definition: To insult, to diss.


Definition: To capture a ship by coming alongside and boarding.


Definition: To transport (the ball) whilst maintaining possession.


Definition: To have on one's person.

Example: she always carries a purse;  marsupials carry their young in a pouch


Definition: To be pregnant (with).

Example: The doctor said she's carrying twins.


Definition: To have propulsive power; to propel.

Example: A gun or mortar carries well.


Definition: To hold the head; said of a horse.

Example: to carry well, i.e. to hold the head high, with arching neck


Definition: To have earth or frost stick to the feet when running, as a hare.


Definition: To bear or uphold successfully through conflict, for example a leader or principle


Definition: To succeed in (e.g. a contest); to succeed in; to win.

Example: The Tories carried the election.


Definition: To get possession of by force; to capture.


Definition: To contain; to comprise; have a particular aspect; to show or exhibit


Definition: To bear (oneself); to behave or conduct.


Definition: To bear the charges or burden of holding or having, as stocks, merchandise, etc., from one time to another.

Example: A merchant is carrying a large stock;  a farm carries a mortgage;  a broker carries stock for a customer;  to carry a life insurance.


Definition: To have a weapon on one's person; to be armed.


Definition: To be disproportionately responsible for a team's success.

Example: He absolutely carried the game, to the point of killing the entire enemy team by himself.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

knife

Phonetic: "/naɪf/"

Part Of Speech: noun


Definition: A utensil or a tool designed for cutting, consisting of a flat piece of hard material, usually steel or other metal (the blade), usually sharpened on one edge, attached to a handle. The blade may be pointed for piercing.


Definition: A weapon designed with the aforementioned specifications intended for slashing and/or stabbing and too short to be called a sword. A dagger.


Definition: Any blade-like part in a tool or a machine designed for cutting, such as that of a chipper.

icon arrow

knife

Phonetic: "/naɪf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut with a knife.


Definition: To use a knife to injure or kill by stabbing, slashing, or otherwise using the sharp edge of the knife as a weapon.


Definition: To cut through as if with a knife.


Definition: To betray, especially in the context of a political slate.


Definition: To positively ignore, especially in order to denigrate. compare cut

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!