núcleo del tracto solitario

Kullanım örnekleri

núcleo del tracto solitario
nucleus of solitary tract
icon arrow

nucleus

Phonetic: "/ˈnjuː.kli.əs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The core, central part of something, around which other elements are assembled.


Definition: An initial part or version that will receive additions.

Example: This collection will form the nucleus of a new library.


Definition: The massive, positively charged central part of an atom, made up of protons and neutrons.


Definition: A large membrane-enclosed organelle found in eukaryotic cells which contains genetic material.


Definition: A ganglion, cluster of many neuronal bodies where synapsing occurs.


Definition: The central part of a syllable, most commonly a vowel.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

solitary

Phonetic: "/ˈsɒlɪtɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: One who lives alone, or in solitude; an anchoret, hermit or recluse.


Definition: Solitary confinement.

Example: The prisoners who started the riot were moved to solitary.

icon arrow

solitary

Phonetic: "/ˈsɒlɪtɹi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Living or being by oneself; alone; having no companion present


Definition: Performed, passed, or endured alone

Example: a solitary journey


Definition: Not much visited or frequented; remote from society

Example: a solitary residence or place


Definition: Not inhabited or occupied; without signs of inhabitants or occupation; desolate; deserted

Example: the solitary desert


Definition: Gloomy; dismal, because of not being inhabited.


Definition: Single; individual; sole.

Example: a solitary example


Definition: Not associated with others of the same kind.

icon arrow

tract

Phonetic: "/tɹækt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An area or expanse.

Example: an unexplored tract of sea


Definition: A series of connected body organs, as in the digestive tract.


Definition: A small booklet such as a pamphlet, often for promotional or informational uses.


Definition: A brief treatise or discourse on a subject.


Definition: A commentator's view or perspective on a subject.


Definition: Continued or protracted duration, length, extent


Definition: Part of the proper of the liturgical celebration of the Eucharist for many Christian denominations, used instead of the alleluia during Lenten or pre-Lenten seasons, in a Requiem Mass, and on a few other penitential occasions.


Definition: Continuity or extension of anything.

Example: the tract of speech


Definition: Traits; features; lineaments.


Definition: The footprint of a wild animal.


Definition: Track; trace.


Definition: Treatment; exposition.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!