proje planı yürütme

Kullanım örnekleri

proje planı yürütme
project plan execution
icon arrow

project

Part Of Speech: noun


Definition: A planned endeavor, usually with a specific goal and accomplished in several steps or stages.


Definition: (usually in the plural) An urban low-income housing building.

Example: Projects like Pruitt-Igoe were considered irreparably dangerous and demolished.


Definition: An idle scheme; an impracticable design.

Example: a man given to projects


Definition: A raw recruit who the team hopes will improve greatly with coaching; a long shot diamond in the rough


Definition: A projectile.


Definition: A projection.


Definition: The place from which a thing projects.

icon arrow

project

Part Of Speech: verb


Definition: To extend beyond a surface.


Definition: To cast (an image or shadow) upon a surface; to throw or cast forward; to shoot forth.


Definition: To extend (a protrusion or appendage) outward.


Definition: To make plans for; to forecast.

Example: The CEO is projecting the completion of the acquisition by April 2007.


Definition: To present (oneself), to convey a certain impression, usually in a good way.


Definition: To assume qualities or mindsets in others based on one's own personality.


Definition: To change the projection (or coordinate system) of spatial data with another projection.


Definition: To draw straight lines from a fixed point through every point of any body or figure, and let these fall upon a surface so as to form the points of a new figure.

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc.

Example: The plans for many important buildings were once publicly available.


Definition: A set of intended actions, usually mutually related, through which one expects to achieve a goal.

Example: He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.


Definition: A two-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation.

Example: Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.


Definition: A method; a way of procedure; a custom.


Definition: A subscription to a service.

Example: a phone plan

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To design (a building, machine, etc.).

Example: The architect planned the building for the client.


Definition: To create a plan for.

Example: They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.


Definition: To intend.

Example: He planned to go, but work intervened.


Definition: To make a plan.

Example: They planned for the worst, bringing lots of emergency supplies.

icon arrow

execution

Phonetic: "/ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act, manner or style of executing (actions, maneuvers, performances).


Definition: The state of being accomplished.

Example: The mission's successful execution lifted the troops' morale.


Definition: The act of putting to death or being put to death as a penalty, or actions so associated.


Definition: The carrying into effect of a court judgment, or of a will.


Definition: The formal process by which a contract is made valid and put into binding effect.


Definition: The carrying out of an instruction, program or program segment by a computer.

Example: The entire machine slowed down during the execution of the virus checker.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.