estrujar

Kullanım örnekleri

estrujar
squeeze
icon arrow

squeeze

Phonetic: "/skwiːz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A close or tight fit.


Definition: A difficult position.

Example: I'm in a tight squeeze right now when it comes to my free time.


Definition: A hug or other affectionate grasp.

Example: a gentle squeeze on the arm


Definition: A romantic partner.

Example: I want to be your main squeeze.


Definition: An illicit alcoholic drink made by squeezing Sterno through cheesecloth, etc., and mixing the result with fruit juice.


Definition: The act of bunting in an attempt to score a runner from third.

Example: The game ended in exciting fashion with a failed squeeze.


Definition: A play that forces an opponent to discard a card that gives up one or more tricks.


Definition: A traversal of a narrow passage.

Example: It was a tight squeeze, but I got through to the next section of the cave.


Definition: (epigraphy) An impression of an inscription formed by pressing wet paper onto the surface and peeling off when dry.

Example: The light not being good enough for photography, I took a squeeze of the stone.


Definition: The gradual closing of workings by the weight of the overlying strata.


Definition: A bribe or fee paid to a middleman, especially in China; the practice of requiring such a bribe or fee.

icon arrow

squeeze

Phonetic: "/skwiːz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply pressure to from two or more sides at once.

Example: I squeezed the ball between my hands.


Definition: To embrace closely; to give a tight hug to.


Definition: To fit into a tight place.

Example: Can you squeeze through that gap?


Definition: To remove something with difficulty, or apparent difficulty.

Example: He squeezed some money out of his wallet.


Definition: To put in a difficult position by presenting two or more choices.

Example: I'm being squeezed between my job and my volunteer work.


Definition: To oppress with hardships, burdens, or taxes; to harass.


Definition: To attempt to score a runner from third by bunting.

Example: Jones squeezed in Smith with a perfect bunt.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.